Mütevelli Heyeti Toplantısı 2016

Mütevelli Heyeti Toplantısı 2016

Vakfımızın Olağan mütevelli heyet toplantısı vakıf senedinin ilgili maddesi gereği 20.01.2016 tarihinde aşağıda belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi için saat 17.00’de “Yeşilköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cad. Latif Apt. No:1 D:4 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL” adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı bir hafta sonra 27.01.2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Olağan Kurucular Kurulu toplantısına katılamayacak üyelerimizin kendilerini toplantıda temsil edilmek üzere bir diğer üyeyi vekil tayin edebilirler.

Bir üyede birden çok vekâlet toplanamaz. Bir üye bir üyeye vekâlet edebilir.

GÜNDEM

1- Açılış ve saygı duruşu

2-Divan heyetinin oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetkisi verilmesi,

3-  2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve kabulü

4-  2015 yılı bilânço, gelir-gider cetvellerinin görüşülmesi ve kabulü

5- 2015 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması görüşülmesi ve kabulü

6- Yönetim ve denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

7-İki yıl görev yapmak üzere Yönetim kuruluna 9 asil ve 5 yedek üyelerinin seçimi

8-İstifa ve vefat eden üyelerin, üyeliklerinin düşürülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9-İstifa ve vefat eden üyelerin, üyeliklerinin düşürülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

10-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü

11-Kurucular Kuruluna yeni üye alımının görüşülmesi ve karara bağlanması

12-Dilek ve temenniler

13-Kapanış.

DUYURULAR   ANA SAYFA

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın