Yönetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu

 

AYLA ERDİM

Başkan

FERZAN ÖZER

RIDVAN TUNA

CAVİT GANİÇ

OKAN ORAK

ZAFER ÖZTÜRK

BERK ÇAĞLAR

ADNAN TÜRKKAN

SIDIKA SEMAHAT DEMİR

 

 

Rumeli Eğitim Vakfı Yedek Üyeler

CEM BEYGO

 

VELİ TERZİ

 

HANDAN PRİŞTİNE

 

 

AYSEL BİLGİN

METE BAŞAR BAYPINAR

 

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rev

Rumeli Eğitim Vakfı Denetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Denetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Denetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Denetim Kurulu

Rumeli Eğitim Vakfı Denetim Kurulu

MÜNİR AKMERT

 

BÜLENT ALACALAR

 

HİLAL ÖĞÜTGEN

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

TUNCAY YILMAZ

 

 

BAYRAM TÜRKKAN

 

AYHAN SEZER

 

 

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rumeli Eğitim Vakfı Başkanları

Rumeli Eğitim Vakfı Başkanları

Rumeli Eğitim Vakfı Başkanları

Rumeli Eğitim Vakfı Başkanları

Rumeli Eğitim Vakfı Başkanları

RUMELİ EĞİTİM VAKFI BAŞKANLARI
 

 

Sayın Muharrem Zeki İlter
1994 -1998
Sayın Ali Erenli
1998 – 1999
Sayın Doç. Dr. Ata Anıl
1999 – 2003
Sayın Lütfü Türkkan
2003 – 2006
Sayın Tamer Türker
2008 -2010
Sayın Doç. Dr. Ata Anıl
2010 – 2012
Sayın İdris KORALP
15.03.2012 – 08.05.2012
Sayın Ferda KÖSTENDİL
08.05.2012 – 22.03.2014
Sayın Cavit GANİÇ
22.03.2014 – 27.01.2016
Sayın Ferda KÖSTENDİL
27.01.2016 –

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rumeli Eğitim Vakfı Amaçları

Rumeli Eğitim Vakfı Amaçları

Rumeli Eğitim Vakfı Amaçları
Rumeli Eğitim Vakfı Amaçları

Rumeli Eğitim Vakfı Amaçları


a ) Konferanslar ve seminerler düzenleyerek Atatürk ilkelerine bağlı manevi ve milli değerlerine saygılı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak.
b ) Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup üniversite veya yüksek okullarda okuma olanağından yoksun bulunan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulunmak veya burs vermek.
c ) Eğitim ve sporu bir bütün olarak değerlendiren vakıf, her türlü eğitim hizmetlerinin yanısıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk Sporunun ve Atatürk Milliyetçiliği ile dolu sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunmak.
d ) Öncelikli olarak Rumeli kökenli muhtaç yaşlıların bakımı ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak üzere tesisler yapmak ve yaptırmak.
e ) İlgili bakanlıkların bilgi ve müsadeleriyle Rumeli’de Türkçe eğitim yapan okullara kitap, kırtasiye ve eğitimle ilgili araç gereçleri bağışlamak, gerektiğinde bu eğitim kurumlarındaki öğretmenlere ve öğrencilere maddi yardımda bulunmak, bu okullarda eğitim gören başarılı gençlerin ülkemizde öğrenim ve ihtisas yapmalarını sağlamak üzere burslar vermek.

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Rumeli Eğitim Vakfı Bağış Bilgileri

Bağışlarınız için aşağıdaki numaralarımız ile

Rumeli Eğitim Vakfı Sekreterliğinden bilgi alabilirsiniz

Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No:4/1
Yeşilyurt- Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0533 967 88 83
info@rumeliegitimvakfi.org

Banka Hesap:

VAKIFBANK YEŞİLKÖY ŞUBESİ

 IBAN: TR06 0001 5001 5800 7300 2014 04

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Aramızdan Ayrılanlar

Aramızdan Ayrılanlar

Aramızdan Ayrılanlar

Aramızdan Ayrılanlar

Aramızdan Ayrılanlar

Gönlümüzde Yaşayan Aramızdan Ayrılan Mütevellilerimiz

2019 Yılı Vefat Eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
30.05.2019 Osman Şentürk İş Adamı
08.11.2019 Orhan Matraş İş Adamı
2018 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
29.06.2018 Şarık Tara İş Adamı – Sanayici
2017 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
27.10.2017 Gündüz Çağlar İş Adamı
2015 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
18.08.2015 Konuralp BAŞOL Doktor
02.02.2015 Namık SATAR Fotoğrafçılık
2013 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
07.07.2013 Nejat Yalçınkaya Muhasebe
02.02.2013 Necdet Menzir Ulaştırma Eski Bakanı
2010 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
05.06.2010 Muharrem Zeki İLTER Sanayici
25.02.2010 Ahmet H. Vardar Gazeteci – Yazar
2008 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
2008 Necati Matraş Sanayici
2008 Rüştü Günal  
13.04.2008 Tekin İlter Sanayici
2007 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
2007 Ali Dinçer  
2006 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
28.07.2006 Cahit Çulpan Oerlikon A.Ş. Genel Müdür
2005 yılı vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
12.10.2005 Şükrü Şankaya Nergis Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
2005 yılından önce vefat eden Mütevelli Üyelerimiz
Vefat Tarihi Adı Soyadı Mesleği
  Hilmi Erimli  
  Yaşar Tahir Vila  
  Yılmaz Özgür  
  Ziya Kurtaran  
  Faik Adoğlu  

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

   ÖNSÖZ

Vakıf ahlaki, dini ve sosyal görüş açılarından insanları birbirlerine yardım etmeye, maddi ve manevi eşitliği temine yönelik bir örgütlenme biçimidir. Rumeli Eğitim vakfı da aynı düşüncelerden hareketle bir araya gelen kurucular kurulunu özverili gayretleriyle oluşmuş ve bugüne dek varlığını sürdürmüştür. Ülkemizin birlik ve beraberliği ve bölünmez bütünlüğü ilksinin ödün vermez taraftarı olan Rumeli kökenli yurttaşlarımız, bu birlik ve beraberlik ruhunun yarattığı azimle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ön saflarında yer almaşlardır. Ancak Rumeli Kökenli yurttaşlarımızın kendi aralarında örgütlenmeleri, maddi ve manevi yardımlaşma amacına yönelik etkinliklerde bulunmaları, tek çatı altında toplanma olgusu göz ardı edildiğinden bugüne dek olanaklı kılınamamışlardır.
Rumeli Eğitim Vakfının ana amaçlarından bir tanesi, Özellikle Rumeli Kökenli kardeşlerimizin tek çatı altında toplanmasını sağlamak ve yaratılacak potansiyelle Türkiye’de ve Türkiye dışında yardıma muhtaç soydaşlarımızın maddi ve manevi sıkıntılarına yardımcı olunmasını temin etmektedir. Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirme imkânı bulduğu amaca yönelik faaliyetler, henüz kuruluş ve örgütlenme aşaması bir başka deyimle emekleme merhalesi olan bu safhada özlenen seviyeye ulaşmamışlardır. Ancak kısa bir süre sonra belirli bir güce kavuşturulacağına inandığımız vakfımız her türlü maddi ve manevi yardımlar için seferber olacak ve gerçek bir vakıf hüviyeti ile önemli işlevler ifa edecektir.
Vakfımızın ve gölümüzün kapıları din, dil, ırk, cins ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün yardımsever yurttaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Eğitim, cehaletin yarattığı karanlığın aydınlık bir dünyaya dönüştürülmesi için, tüm aydınların seferber olmasını gerektiren en vazgeçilmez insani gereksinimdir. Bu gereksinime yanıt vermek ülkemizin kalkınmasına yapılacak katkıların en başında yer alır. Tüm kardeşlerimizi bu ulvi amaca ulaşmak için örgütlediğimiz vakfımızın çatısı altına çağırıyoruz GELİN, cehaletin örümceklendiği karanlık odalara Aydınlık saçacak eğitim orduları yaratalım. Ülkemizin kalkınmasından ve insanlarımızın aydınlamasından doğacak manevi haz en değerli insani hazinedir. Bu hazineden pay almak bütün soylu Rumeli kökenli arkadaşlarımızın hakkıdır.

Saygılarımla,

RUMELİ EĞİTİM VAKFI

VAKIF RESMİ SENEDİ

 BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 VAKFIN ADI:

MADDE I: Vakfın adı Rumeli Eğitim Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir

 VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 2- Vakfın Merkezi İstanbul’dur. İkametgâh adresi “Ortaklar Cad. Denizhan Sk. No.3 Kat.1 Sarıtepe İşhanı Mecidiyeköy/İSTANBUL “Vakfın ikametgâh adresi meri kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için meri yasalar çerçevesinde ilgili kurumlara beyan etmek şartı ile yurt içinde, yürürlükteki yasalar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar dahilinde yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açabilir. Şubelerin, temsilciliklerin, irtibat bürolarının yapısı, çalışma şekli ve esasları mütevelli heyetçe kabul görülecek bir içtüzükle belirlenir.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3-Vakfın Amaçları

 1. a) Konferanslar ve seminerler düzenleyerek Atatürk ilkelerine bağlı manevi ve milli değerlerine saygılı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 2. b) Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup üniversite veya yüksek okullarda okuma olanağından yoksun bulunan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulun mak veya burs vermek.
 3. c) Eğitim ve sporu bir bütün olarak değerlendiren vakıf, hertürlü eğitim hizmetlerinin yanısıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk Sporunun ve Atatürk Milliyetçiliği ile dolu sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 4. d) Öncelikli olarak Rumeli kökenli muhtaç yaşlıların bakımı ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak üzere tesisler yapmak ve yaptırmak,
 5. e) İlgili bakanlıkların bilgi ve müsaadeleriyle Rumeli’de Türkçe eğitim yapan okullara kitap, kırtasiye ve eğitimle ilgili araç gereçleri bağışlamak, gerektiğinde bu eğitim kurumlarındaki öğretmenlere ve öğrencilere maddi yardımda bulunmak, bu okullarda eğitim gören başarılı gençlerin ülkemizde öğrenim ve ihtisas yapmalarını sağlamak üzere burslar vermek.

 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4-Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkânsız iş ve eylemlere yer verilmez. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 5-Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 150.000.000.-TL’dir. Bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın Organları Şunlardır.

6.1-Mütevelli Heyeti

6.2-Yönetim Kurulu

6.3-Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 7- Mütevelli heyeti,  vakfın kurucuları ile daha sonra vakfa üye olarak alınan kişilerden oluşur. Vakfa, yararlı hizmetlerde bulunan herkes mütevelli heyet üyesi olabilir.  Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birisinin vefatı, istifa etmesi, iş göremez hale gelmesi halinde mütevelli heyeti kararı ile üyelikleri düşer. Vakfın boşalan mütevelli heyeti üyeliklerine ve mütevelli heyetine yeni alınacak üyeler, yönetim kurulunun belirlediği ve önerdiği kişiler veya mütevelli heyet üyelerinin 1/5’nin önerisi doğrultusunda, önerilen kişiler, yeni üyelik için mütevelli heyetine sunulur. Yapılacak ilk Mütevelli heyeti toplantısında vakıf amaçları doğrultusunda yararlı hizmetler verebilecek kişi ve kişilerin mütevelli heyet toplantısında hazır bulunan mütevelli heyeti üyelerinin yarısından bir fazlasının onayı ile mütevelli heyet üyeliğe kabul edilirler.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8 – Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri Şunlardır.

 1. a) Yönetim Kurulunu seçmek
 2. b) Denetim kurulu Seçmek
 3. c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kuruluna ibrası konusunda karar vermek
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını veya değiştirerek kabul etmek
 5. e) Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
 6. f) Kamu görevlileri hariç Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak
 8. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI VE KARAR NİSABİ

MADDE 9- Bilânço ve faaliyet raporlarının, Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Mart ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca, yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinden 1/5’nın veya denetim kurulunun yazılı istek ile yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,  hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce üyelere ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Ayrıca, vakfın ikametgâhının bulunduğu ilde yayın yapan bir gazete de ilan edilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı saatte, aynı yerde yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısından az olamaz.

Olağan ve Olağanüstü Mütevelli heyet toplantılarına, geçerli bir mazeret beyan etmeksizin üst üste 3 kez iştirak etmeyen üyenin, mütevelli heyet üyeliği yönetim kurulu üyelerinin önerisi doğrultusunda ve de mütevelli heyetince yapılacak değerlendirme sonucunda düşürülür.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üye seçilir. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10-Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından iki yıllığına seçilecek 9 asil 5 yedek üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmaması kaydıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Genel Sayman üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden istifa, çekilmiş sayılma, görevden alınma, ölüm, gaiplik gibi her hangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının yarısından bir fazlası olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11: Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen gelen politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf sekreteri veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.
 6. f) Vakıf’ta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişilerin mütevelli heyete, onur veya danışma kuruluna atanmasını teklif edebilir.
 9. i) Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanı sağlar.
 10. j) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 11. k) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 12. l) Mütevelli heyet toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 13. m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 14. n) Kanun ve senet hükümlerine uygun olarak her türlü menkul ve gayrimenkul taşıtlar, araçlar, gereçler ile paraları, nakdi değerleri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa ve sukna ve diğer mülkiyetin gayri aynı haklarını, bir mal varlığını tamamını veya bir kısmını hibe vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan envalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
 15. o) Vakfın gayesini gerçekleştirilmesi için vakıf malvarlığının nasıl ne zaman ve hangi ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak, bu konularda yetkili makamlardan izin almak, gereken durumlarda Mütevelli heyeti olağanüstü toplantıya çağırarak Mütevelli Heyetin onayını almak ve bu sebeple vakfın mallarında tasarruf etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmak, kiralamak, gelirleri tahsil ve sarf etmek ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.
 16. p) Denetim Kurulu üyelerinin görevleri ile ilgili yapmış oldukları zaruri masrafları ödemek.Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp mütevelli heyete sunmak.

DENETİM KURULU

MADDE 12- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere mütevelli heyet dışından iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine sırasıyla göreve yedek üyeler çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir.

Denetim kurulu periyodik olarak ve gerek görüldüğü hallerde Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Vakıf kuruluş senedinde yer almayan bu madde senet tadilat metnine 14ncü sırada yeni madde olarak eklenmiştir. 

ONUR ÜYELERİ

MADDE 13-Onur üyeleri vakıf amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan veya vakıf gayesinin yerine getirilmesinde fiilen yer alan kişiler yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda mütevelli heyetçe onur üyeliği verilir. Onur üyeliği verilen insanlara Onur Üyesi belgesi verilir. Onur üyeliği verilenler, Onur Üyesi kayıt defterlerine isimleri ve vakfa katkıları belirtilir. Onur üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına iştirak edebilir. Ancak, oy kullanma hakları yoktur. Onur üyelerine mütevelli Heyet toplantılarında veya vakfın yapacağı her türlü etkinliklerinde kendilerine protokol muamelesi yapılır.

VAKIF MÜDÜRÜ

            MADDE 14-Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Vakfın hizmet ve faaliyetlerini, vakıf amacı ile genel politikası doğrultusunda, ilgili mevzuata, Mütevelli Heyeti, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu kararlarına göre düzenlemek ve yürütmek üzere bir müdürlük kurulur. VakıfMüdürlüğüne Vakıf Başkanının tavsiyesi üzerine yönetim Kurulunca bir müdür atanır.

Müdürlük, görev alanında yer alan temel hizmetler ve faaliyetleri yönetmek üzere kurulan merkez ve taşra birimlerinden oluşur. Bu birimler, Müdürlükçe gerekli inceleme ve araştırmaya dayanılarak yapılacak öneriye göre, Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde kaldırılır veya değiştirilir. Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları ile personeli ve kadroları, bunların özlük hakları bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ

MADDE 15- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekillerine devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Vakfa ait imza yetkileri, Yönetim Kurulu Başkanının imzası yanında yönetim kurulu Başkan Vekili, Genel Sekreter veya Genel Sayman üyeden oluşacak çift imza ve vakıf kaşesi olmak kaydıyla kullanılır.

VAKFIN BÜTÇESİ

MADDE 16- Vakfın çalışma dönemi 01 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile yatırım planından oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarama yetkileri gibi konular yer alır. 

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1-Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar.

17.2-Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

17.3-İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

17.4-Kuruluş malvarlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.

17.5-Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

17.6-Yardım Toplama Kanunun hükümleri gereği gelirler

17.7-Her türlü aynı (gıda, giyim, araç ve gereç gibi vs.) yardımlardan sağlanan gelirler.

17.8-Diğer gelirler.

VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN İLKELER

MADDE 18-Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

           18.1-Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80’i ise vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

            18.2-Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

18.3-Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak, bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

18.4-Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanabilir.

18.5-Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerden en az %10 kapasite yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

18.6-Vakıf bilânço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulamadan önce Yetkili Makamların onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

18.7-Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

            MADDE 19-Vakıf resmi senedinin, vakıf amaçlarını yerine getirilmesinde yeterli olmaması ve vakıf mallarının korunması yada amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine gereksinim duyulduğunda, Vakıf mütevelli heyeti üyelerinin 2/3’nün kararı ve yetkili mercilerin onayı ile vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

HUZUR HAKKI

            MADDE 20-Kamu görevlisi olmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Ancak, vakıf organlarında görev alacak kamu görevlilerine, bu aldıkları görevler nedeniyle, meri yasalar izin vermediği sürece huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

            MADDE 21-vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde, Vakıf Başkanı ve yönetim Kurulunun teklifi ve mütevelli heyet üyelerinin 2/3’ünün onayı ile vakfın feshine karar verilir. Vakıf Başkanı, mütevelli heyetinin bu kararını, yönetim kurulundan aldığı yetki çerçevesinde, ikametinin bulunduğu adresin yetkili Asliye Hukuk mahkemesine başvurarak feshinin tescilini ister. Fesih işlemleri, vakıf başkanı ile yönetim kurulu tarafından yapılır. Vakfın feshi, tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra son yılın bilânçosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını, denetim makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği bir vakfa devreder.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

            MADDE 22-Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu, Yürürlükteki Meri Kanunlar ile Vakıflar Hakkında Tüzük Hükümleri uygulanır.  

VAKFIN TUTACAĞI DEFTERLER

            MADDE 23-Vakıf, Türk medeni Kanunu ve yürürlükteki meri kanunlarla belirlenmiş yasal defterleri noter tasdiki yapılmak şartıyla tutmak zorundadır.

YÖNETMELİKLER

            MADDE 24- Vakfın resmi senedinin uygulamasında yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

Bu yönetmelikleri yürürlüğe konulması ve kaldırılması Mütevelli heyet kararına bağlıdır.

 YÜRÜRLÜK

            MADDE 25- Vakıf resmi senedi değişikliği yetkili Asliye Hukuk mahkemesinin tesciline ilişkin karar tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

VAKIF KURUCULARI

MADDE 26- Vakfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

1-ALAADDİN YÜKSEL

Ataköy 9 ncu Kısım E 3 Blok B Kapısı Kat 2 Da.14 Bakırköy – İSTANBUL

2-NECDET MENZİR

Albay Salim İlkuçan Sokak No: 4 Yeşilköy – İSTANBUL

3-MUHARREM ZEKİ İLTER

Ethemefendi Cad. No: 30 Kat 8 Da.18 Selimoğlu Ap. 81060 Erenköy – İSTANBUL

4-ZİYA KURTARAN

İski Lojmanları Çatal Höyük Sokak Bebek – İSTANBUL

5-ATA ANIL

 Levazım Sitesi B Blok 9 80600 Etiler – İSTANBUL

6-BÜNYAMİN ATİK

Alkent Manolya 2/9 Etiler – İSTANBUL

7-BÜLENT CANBAZ

7-8 Mahalle C.I Birinci Blok D.63 Ataköy – İSTANBUL

8-FAHRİ VATANSEVER

Merkez Mahallesi Mercan Çıkmazı No:8 Gaziosmanpaşa – İSTANBUL

9-HALİT EREN

Yahya Kemal Cad. No:39 D.12 Cennet Mahallesi Küçükçekmece – İSTANBUL

10-HASAN TATARLI

Harman Sokak Aktaş Ap. No:36 Florya – İSTANBUL

11-İSMAİL HAKKI GÜRKAN

Sinan Ercan cad. Öztar Sitesi C Blok 38/39 Kozyatağı – İSTANBUL

12-İSMAİL RÜSTEMOĞLU

  Yıldız Tarabya Cad. No:10 kat.3 Gaziosmanpaşa – İSTANBUL

13-KADİR AKPINAR

Şenlik Mahallesi Adakale Sok. Kalecık Ap. No:16/5 Florya – İSTANBUL

14-LATİF ÇATMAZ

Gazi Evranos Cad. No: 48/9 Yeşilköy – İSTANBUL

15-NEJAT KÖKNARER

7-8 nci Kısım A 30 Blok A Kapısı D.2 Ataköy – İSTANBUL

16-NİYAZİ YURTSEVEN

Selami  Ali Efendi Cad. No:48 Üsküdar – İSTANBUL

17-NECAT YALÇINKAYA

 Sarıgül Mah. Çınarcık Sokak No: 32 Da.4 Gaziosmanpaşa -İSTANBUL

18-NECATİ BARLAS

Güzelkent II. Kat.7 D.39 Ömür Arkası Bahçelievler – İSTANBUL

19-SAMİM ÖZTEK

 Bahariye İleri Sokak No:30 Kadıköy – İSTANBUL

20-TAHSİN SALİHOĞLU

 Belediye Başkanlık Lojmanı Avcılar – İSTANBUL

21-YILMAZ ÖZGÜR

Merkez Mahallesi Halitpaşa Cad. Peynirci Çıkmazı No:1 Kat.3 Gaziosmanpaşa-İST.

22-ZİYA ÖZKAN

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1092 Sokak No:18 Gaziosmanpaşa – İSTANBUL

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

Rumeli Eğitim Vakfı Resmi Senet

 

 

KURUMSAL     REV    İLETİŞİM

Rumeli Eğitim Vakfı Bursları

Rumeli Eğitim Vakfı Bursları